Arenagruppen har anställt Malena Rydell som den ena av två chefredaktörer för tidskriften Arena. Malena är känd skribent inom kulturområdet och skriver nu för Expressen och Sydsvenska Dagbladets kulturredaktioner. Hon har tidigare bland annat varit kulturchef på Stockholmstidningen City, chefredaktör för tidskriften Bang och kritiker i Dagens Nyheter.

– Arena ska ha en bredd av idéer, kännas överraskande, ung och oumbärlig för att hänga med i samhällsdebatten. Nu är det dags att se över tidningen och sätta igång en ordentlig omgörning av både innehåll och form. Arbetet med nya Arena inleds nu. Det ska bli fantastiskt kul att ta tag i, säger Malena Rydell.

Med två nya chefredaktörer står Arena inför en redaktionell översyn och grafisk omgörning som kommer att ske under 2012. Malena Rydell inledde sin anställning på Arena den 10 januari. Arenas andra chefredaktör Mikael Feldbaum började arbeta på Arena i oktober 2011.

-Malena är en känd och erfaren samhällsdebattör och kulturskribent. Hon har också lång redaktörserfarenhet och kan tidningsbranschen. Malena har också visat att hon vågar förnya och provocera vilket gör att Arena kan fortsätta vara Sveriges ledande samhällsmagasin. Hon är en tung rekrytering till Arena, säger Agneta Karlsson, verksamhetschef för Arena Medier.

Malena Rydell har arbetat som journalist sedan år 2000. Hon har framför allt arbetat som kritiker inom musik och litteratur, men även varit aktiv i feministisk debatt, samhällsfrågor och politik. Malena kommer fortsätta som frilansskribent på halvtid. 2009-2011 var Malena editionschef på den nya versionen av tidningen Stockholm City, och före dess chefredaktör för tidskriften Bang i tre år.

Tidskriften Arena produceras av Arena Medier, som är en del av Arenagruppen. Tidskriften har två halvtidsanställda chefredaktörer, som båda även skriver ledare i systertidningen Dagens Arena. I Arenagruppen ingår även bokförlagen Atlas och Premiss, tankesmedjan Arena Idé samt Arena Skolinformation.

För mer information, kontakta:
Malena Rydell, 0709-94 61 20.
Agneta Karlsson, 0722-34 21 55.